Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika służących: realizacji zamówień i reklamacji, administrowania kontem Użytkownika, weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online, sprawdzania ściągania danych ze stron Sklepu, ulepszania układu graficznego i/lub treści Sklepu oraz dostosowania ich do potrzeb Użytkowników, identyfikacji Użytkowników Sklepu oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez As-Pol Dorota Rusinek z siedzibą w 40-606 Katowicach przy ul. Kolejowej 58

      I. Definicje

1. Administrator - oznacza przedsiębiorstwo As-Pol Dorota Rusinek z siedzibą w 40-606 Katowicach , ul. Kolejowa 58, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Katowice pod numerem NIP: 9541184341, Regon: 270541034, które świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu, oraz które są związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.

3. Sklep - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://www.sklep.miesodlapsow.pl/.

4.  Urządzenie - oznacza urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

5. Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

    II. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników

1. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody.

2. Jedynym przypadkiem gdy Administrator jest zobligowany do udostępnienia danych osobowych bądź adresowych Użytkowników jest wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

3. Jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

4. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, subskrypcji newslettera, wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Sklepu lub utworzenia konta Użytkownika. W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych osobowych lub adresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem Internetowym.

5. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w Sklepie, jak i rejestracja w Sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym Sklep ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien się skontaktować z As-Pol Dorota Rusinek na adres korespondencyjny:
As-Pol Dorota Rusinek, ul. Kolejowa 58, 40-606 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: sklep@miesodlapsow.pl. Użytkownik został poinformowany iż w przypadku usunięcia na jego wniosek danych niezbędnych do realizacji dostaw towaru niektóre funkcjonalności Sklepu będą niedostępne.

     III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

2.   Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

      IVAdministrator wykorzystuje Cookies w następujących celach: 

a.  Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu  do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii)  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Sklepu.

iii) umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Koszyk”.

d.  Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

f. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.

g. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.

h. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com. 

      V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia swojej zgody na otrzymywanie newslettera w każdej chwili, w tym celu Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie administratora Sklepu poprzez wysłanie na adres mailowy sklep@miesodlapsow.pl wiadomości zawierającej żadanie zaprzestania wysyłania newslettera.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.