Przyczyny psiej agresji

06-09-2023 - Autor: As-Pol

Często spotykanym problemem właścicieli czworonogów jest agresja skierowana do ludzi, psów oraz innych zwierząt. Jest to problem trudny do rozwiązania, jednak nie należy się zrażać, gdyż nie jest nierozwiązywalny. Zanim jednak właściciel zdecyduje się na niełatwą i długą pracę ze swoim psem by oduczyć go agresywnych zachowań, powinien zrozumieć jakie są źródła psiej agresji.

Zbyt duża podaż hormonów

Najczęściej w kontekście agresji psa mówi się o agresywnym zachowaniu o podłożu hormonalnym, związanym ze zbyt dużą podażą hormonów, w tym głównie testosteronu, co może budzić w psie skłonność do walk między członkami stada, w tym również z człowiekiem. W takiej sytuacji często mówi się o kastracji – jako o rozwiązaniu problemu. Argumentuje się to, tym iż psy po zabiegu kastracji stają się łagodniejsze, a tym samym będą bardziej skłonne nawiązywać „przyjacielskie relacje” z innymi psami. Jednak teorii tej sprzeciwia się wielu lekarzy weterynarii, hodowców i właścicieli psów, będąc zdania, iż odpowiednia praca z psem to jedyne właściwe wyjście.

Złe, traumatyczne doświadczenia

Wiele psów przejawia agresję na tle traumatycznym, dotyczy to szczególnie psów bitych przez człowieka, zaatakowanych wcześniej przez agresywnego psa. W takim przypadku często bodziec – na przykład podniesiona ręka (w przypadku człowieka) czy konkretne cechy wyglądu kojarzące się z traumatycznym wydarzeniem z przeszłości (w przypadku psa) mogą wywołać agresywną reakcję.

Braki w socjalizacji

Psy wyprowadzane na smyczy od wczesnego szczenięctwa i ze smyczy tej nie spuszczane nigdy, psy którym właściciel ze strachu i obawy ograniczał kontakt z innymi psami, psy, które poprzez regularne odciąganie od innych psów czują się w pewien sposób więzione, posiadają predyspozycje do agresywnych zachowań. Dlatego tak ważne jest by szczeniak miał możliwość kontakty z innymi psami, co pozwoli oswoić się z nimi, a w konsekwencji wpłynie na jego zachowanie w dorosłym życiu – będąc oswojonym nie będzie się bał innych psów ani bronił przed innymi psami – nie będzie więc okazji by przejawiać zachowania agresywne.

Agresja przemieszczona

Ten psychologiczny termin ilustruję sytuację, w której właściciel próbuje uspokoić rozwścieczonego psa i zostaje pogryziony, jak również właściciel rozdziela walczące ze sobą psy i zostaje przy tym „przypadkowo” pogryziony.

Agresja łowcza

Specyficzny rodzaj agresywnego zachowania, który wykazuje wiele psów. Najczęściej agresja skierowana jest w mniejsze zwierzęta, których pies nie zna – małe psy, koty, choć czasem dotyczy również większych zwierząt. Również w przypadku tego rodzaju agresji duże znaczenie mają kontakty naszego psa z innymi zwierzętami. Pies w którego życiu pojawiają się inne psy i inne zwierzęta, nie będzie wykazywał agresji łowczej.

Podsumowując - za większość zachowań naszego psa, również tych agresywnych odpowiedzialni jesteśmy my – właściciele. W związku z czym to na nas – właścicielach, spoczywa obowiązek nauczenia psa odpowiednich zachowań, poprzez regularną socjalizacje naszego psa, a w przypadku, gdy sfera ta została już zaniedbana to na nas spoczywa etyczny obowiązek pracy z psem by zachowania agresywne wyeliminować z jego życia.